Úřední deska obce Sedlečko u Soběslavě

V tuto chvíli nejsou žádné dokumenty na úřední desce k vyvěšení.ArchivAktuální veřejné zakázky :
V SOUČASNOSTI NEJSOU AKTUÁLNÍ ŽÁDNÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Čestné prohlášení starosty obce :
Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, majetku nabytém v průběhu výkonu funkce, příjmech a darech dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů.